Raw Material Research

Där vi kommer att köpa stål - Just direkt från Kina Famous stålföretag eller vars kvalificerade distributörer.   

Stål kommer att testas innan produktionen 

Alla stål är helt consistant med den erforderliga kemiska sammansättningen 

Rikligt stål tillförsel garantera snabb leveranstid 

fwew.jpg

1279-201905032033511158.jpgFå det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy